torsdag 12 februari 2009

Film : The Oxford Murders (2008).

Allt har ett syfte och ett ursprung i den matematiska världen där allt som sker enligt dessa matematiska formler påverkar våra dagliga liv antingen vi vill detta eller inte enligt historien i The Oxford Murders.Den mest välkända tolkningen av detta är ju den kända frasen som också näms i The Oxford Murders att när t ex en fjäril slår med sina vingar så startar detta ett händelseförlopp som i sin tur kan sluta med en tyfon på andra sidan jorden.

Detta är något som kommer att sätta Martin / Elijah Wood,s tankesätt på nya prov när han besöker Oxford där han ska träffa Professor Arthur Seldom / John Hurt som har sina helt egna teorier om dessa fenomen.Något som nu visar sig vara starten för en rad till synes bisarra mord allt utfört med hjälp av denna matematik som sätter både Martin och Professor John Hurt,s tankesätt på nya prov för att försöka lösa morden som de nu mer eller mindre blivit inblandade i när den lokala polisen till en början riktar sin misstänksamhet mot Martin och Professor Arthur Seldom som har en alltför påtaglig närvaro vid de egendomliga dödsfallen som nu drabbat Oxford.

En film som är klart sevärd mycket pga John Hurt och samtidigt ställer frågan om denna teori om allt som sker och händer i vår värld har ett slumpmässigt förlopp eller om allt är noga beräknat från början lång utöver våra begränsningar att ens kunna förstå eller förändra våra livsmönster enligt dessa matematiska formler.

The Oxford Murders - Torrents

The Oxford Murders - Torrents

Discshop.se

Megastore.se

The Oxford Murders Trailer YouTube.
Image Hosted by ImageShack.us

The Oxford Murders - IMDB

The Oxford Murders - Wikipedia

The Oxford Murders - Hemsida

Om Filmen eventuellt inte hittas prova följande Torrent Webbsidor :

The Pirate Bay ___ Torrentz ___ btdig.com

Handling och följder samt dess konsekvenser.

Om man enligt The Oxford Murders teori skulle ge sig på en allmän tolkning till händelseförlopp i våra dagliga liv som antingen är förutbestämda eller rent slumpmässiga eller rent ut sagt en blandning av dessa två beroende på vår förmåga att ändra om i dessa händelseförlopp antingen det är den minsta och enklaste genomförda handlingen i vår vardag till den mer drastiska förändringen i våra liv som möjligtvis kommer att påverka de kommande dagarna långt framöver kan man ju lätt fråga sig om dessa förutbestämda matematiska formler är så grundmurade som de ju nu påstås vara om vi har viljan att ändra om i dessa händelseförlopp och på så vis kan ändra dessa förutbestämda förlopp på ett positivt eller för all del negativt vis beroende på den effekt vi nu vill att de ska få på vår egen och i viss mån andra individers liv.

Om så är fallet så ändras ju dessa beräkningar ett mångfallt antal gånger beroende på motreaktionen hos de inblandade i dessa förutbestämda beräkningar där dessa i sin tur får summan av dessa tal att omvandlas till helt nya beräkningar som i sin tur gör att hela händelseförloppet än en gång har en ny utgångspunkt och på så vis ställer nya krav på den eller de som från början försöker / försökte ändra denna beräkning för egen eller andras vinning eller förlust och på så vis ställer upp denna matematik i sitt händelseförlopp på ett helt nytt sätt som ju då kräver en helt ny eller i viss mån förändrad beräkning för att slutsumman på detta ska överensstämma med svaret som vi i dessa handlingar från början sett som det rätta på dessa beräkningar eller för all del haft en viss förväntan på att denna beräkning / beräkningar omräknat i mänsklig handling ju nu skulle resultera i ett svar som överenstämde med detta tal som vi från början haft ett upphov till samt ett förväntat svar på dessa tal / beräkningar.

Beroende på denna beräkning så är ju det förutbestämda enligt dessa formler manipulativt beroende på ändringar i dessa tal där det samtidigt är bergfast att talen fortfarande har ett grundmurat värde just för den saken att vi nu har ändrat om i denna matematik som vi nu ibland förnekat eller bejakat beroende på händelseförloppet och vårt sätt att se på dessa förutbestämda beräkningar i våra liv.Med andra ord så existerar ju talen då som en realitet blandat med en relativitet samtidigt som vi enligt egen förmåga har kunskapen enligt vår egen förmåga beroende på det beräknade och det förutbestämda talet som ger ett givet svar att i viss mån påverka talen i sin helhet och ställa upp dessa tal i helt nya ekvationer beroende på händelseförloppen och dess svar i en aldrig upphörande ekvation som påverkar det dagliga livet för den eller de som omvandlar talen utifrån eget / egen vinning i en cirkel där den första beräkningen återkommer med jämna mellanrum beroende på att ursprungsberäkningen alltid har kvar sitt grunvärde oavsett hur många omberäkningar som än görs i denna ekvation.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar